banner1
banner2
banner3

Defoamer goýmasy

100-den gowrak defoamer siziň islegiňiz üçin, biz siziň islegiňiz boýunça ýöriteleşdirilen defoamerleri üpjün edip bileris, Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

Biz näme edýäris?

Kompaniýamyz hakda

1990-njy ýylda esaslandyrylan.

58645d70

has giňişleýin gör
Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
 • What We Do

  Biz näme edýäris

  Iýmit gaýtadan işlemekde, nebiti gaýtadan işleýän himiýa pudagynda giňden ulanylýan 10 kategoriýada 100-den gowrak defoamer bar ..

 • Factory

  Zawod

  Kompaniýada 20,000 inedördül metr önümçilik ussahanalary, 12,000 inedördül metrlik ofis we gözleg merkezleri bar.

 • Company Honor

  Kompaniýanyň hormaty

  Bizde 20-den gowrak patent bar we ýokary hilli barlag hasabatlary, Halal, Koşer we ISO şahadatnamalary bar.

habarlar

Iň soňky habarlar

<span>10</span><span>2022/1</span>
Saiouxinyue-nyň erkekleri, "Müşderiniň isleginden başlap, müşderileri kanagatlandyrmak bilen gutarýan" hil syýasatynyň doly durmuşa geçirilmegi bilen "Müşderi fokus" hyzmat düşünjesini uzak wagtlap dowam etdirýärler ...

Zyýan beriji serişdeleriň klassifikasiýasy

Köplenç ulanylýan defoaming serişdelerini dürli komponentlere görä kremniý (rezin), surfaktantlar, alkan we mineral ýaglara bölmek mümkin.1, kremniý (rezin) synpy Silikon defoaming serişdesi emulsiýa görnüşli defoaming serişdesi hökmünde hem bellidir.Ulanyş usuly sili emulsiýa etmekdir ...

Defoameriň ýörelgesi, klassifikasiýasy, saýlanylyşy we dozasy

Suwy bejermekde köpürjikler köp adamy kynlaşdyrýar, irki köpürjigi düzýär, köpürjikli ýerüsti işjeň serişdäni, köpürjik, köpürjik, peroksid aýlanylýan suwy bejermek we bakterisid köpügini we beýlekileri okislenmeýän köpük we ş.m. aýyrmak ...