page_head_bg

Biz hakda

Jiangsu Saiouxinyue Defoamer Co., Ltd.

1990-njy ýyldan başlap

Zawod

1990-njy ýylda esaslandyryldy, 60000 metr meýdany tutýar2Samll MOQ bilen lomaý baha

Hil

Hiliň hilini üpjün etmek üçin 20+ patent HALAL ISO9001 Koşer SVHC

Hyzmat

Custöriteleşdirilen önümler üçin hünärmen gözleg we goldaw topary

Mugt

Mugt nusga
Iň oňat ODM we OEM hyzmatdaş

Näme üçin bizi saýlamaly?

1990-njy ýylda esaslandyrylan.Köp ýyl bäri her dürli defoaming serişdeleri boýunça ýöriteleşdik, häzirki wagtda azyk önümçiliginde, nebiti gaýtadan işleýän himiýa senagatynda, biologiki fermentasiýa, pulpa we kagyz ýasamak, dokma çap etmek we boýamak, örtmek üçin 10 kategoriýada 100-den gowrak defoamer bar. rezin, himiki arassalaýyş, metal senagaty, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi we beýleki ugurlar.Şu wagta çenli 20-den gowrak patentimiz bar we Halal, Koşer we ISO şahadatnamalary bar.Mundan başga-da, “Saiouxinyue” iýmit defoamerleri we senagat defoamerleri üçin 1 million plastmassa gaplaýyş barreli önümçilik liniýasyny döretdi, bu organo kremnini, polieter, ýokary uglerod spirtleri, mineral ýaglar we ş.m. ýylda 50000 tonna defoamer öndürip bilýär.

factory-(8)
factory-(12)
factory-(1)

Win-win hyzmatdaşlygy

Saiouxinyue-iň erkekleri, "Müşderileriň isleglerinden başlap, müşderileri kanagatlandyrmak, müşderileriň standartlaryndan ýokary bolmak we müşderileriň garaşyşlaryndan ýokary" hil syýasatynyň doly durmuşa geçirilmegi, "Müşderi fokus" hyzmat düşünjesini uzak wagtlap dowam etdirýärler.Ylmyň we tehnologiýanyň täzeliklerine üns berip, Tongji uniwersiteti, Zhejiang uniwersiteti, Jilin uniwersiteti, Nanjing tokaý uniwersiteti, Siçuan tehnologiýa instituty ýaly kollejler we gözleg institutlary bilen önümçilik, okuw we gözleg hyzmatdaşlygy ulgamyny döretdik we eýe bolduk. ylymda we tehnologiýada baý üstünlikleri jemledi.20-den gowrak oýlap tapyş we peýdaly model, şeýle hem welaýatlaryň ýokary tehnologiýaly önümleriniň 20-den gowragyny aldyk.Saiouxinyue täze materiallaryň we täze tehnologiýalaryň ulanylmagyna uly ähmiýet berýär we halkara belli silikon kärhanalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýup, dowamly innowasiýa we hiliň kepili üçin berk binýat döredýär.

Döredildi
Coverapmak
m2
Tamamlandy
+
patentler
T
ýyllyk kuwwaty
+
töhmetçiler

Biz bilen habarlaşyň

Döredilenimizden bäri, müşderileriň kärhananyň ösüşiniň hyzmatdaşlarydygyny we kärhananyň ösüşiniň hem özenidigini çuňňur bilýäris;"Müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmek" wezipesini ýadymyzda saklaýarys;"Ynam hyzmatdaşlygy, tutanýerli we hünärmen, innowasiýa ösüşe alyp barýar, ajaýyp üstünlikleri yzarlaýarys" diýip, çyn ýürekden boýun egýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen täze we köne müşderiler bilen hyzmatdaşlyga we bilelikde ýeňiş gazanmak üçin tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

contact-img
logo