head_bn_item

Önümler

  • XPJ810 Concrete Mortar Defoamer

    XPJ810 Beton çeňňek defoamer

    Önümiň beýany XPJ810, esasan sement we beton önümlerinde ulanylýan poroşok defoaming we antifoaming serişdesidir.Organiki goşundylary öz içine alýan formulalarda köpürjikleriň howada girmeginiň öňüni alýar.XPJ820 antifoam poroşokyny öz içine alýan gury garyndylary has çalt we deň derejede çyglap ​​bolýar.Deşikler nasos wagtynda howa girse, defoamer ulanyp ýok edilip bilner.Köpük ýok etmek bilen, kömekçi aşa köp gysylmakdan, gözenekden we beýleki kemçiliklerden gaça durýar ...