head_bn_item

Önümler

 • XPJ280 Desulfurization Silicone Defoamer

  XPJ280 Silikon Defoamer

  Önümiň beýany XPJ280, ýylylyk elektrik stansiýalarynda flýu gazyny kükürtlemek üçin döredilen silikon üýtgedilen defoamerdir.Specialörite organiki birleşmelerden we üýtgedilen silikondan durýar.Esasan çygly kükürtleşdiriş ulgamynyň siňdiriş diňinde hek daşy bilen ýuwulanda, köp mukdarda köpük öndürmeginiň öňüni alýar we siňdiriş diňiniň külüň çökmeginiň öňüni alýar.Biziň hödürleýän antifoaming serişdeleri ...
 • XPJ950 Flue Gas Desulfurization and Defoamer

  XPJ950 Flýu gazynyň kükürdi we defoamer

  Önümiň beýany XPJ950, ​​ýylylyk elektrik stansiýalarynda flýu gazynyň kükürtlenmegi üçin polietilen birleşýän defoameriň bir görnüşidir.Specialörite organiki birleşmelerden we üýtgedilen silikondan durýar.Esasan çygly kükürtleşdiriş ulgamynyň siňdiriş diňinde hek daşy bilen ýuwulanda, köp mukdarda köpük öndürmeginiň öňüni alýar we siňdiriş diňiniň girelgesiniň kül ýygnamagynyň öňüni alýar.Önüm zäherli däl, poslamaýan, himiki durnuklylyk, ýanmaýan, ekspluatasiýa däl ...
 • XPJ150 Defoamer for High Carbon Alcohol Leachate

  Carokary uglerodly spirtli içgiler üçin XPJ150 Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ150, şäher gaty galyndylaryny bejermek üçin işlenip düzülen ýokary uglerodly alkogol defoameridir.Önüm gowy biodegrasiýa bilen häsiýetlendirilýär.Önüm hiç hili ýüzmezden suwda doly dargap biler.Şol bir wagtyň özünde, XPJ150 köp ulanyjy tarapyndan kanalizasiýa COD bahasyny ýokarlandyrmaz.Önümiň durnukly himiki aýratynlyklary bar, zäherli we zyýanly täsirleri ýok, kislota we aşgar garşylygy, poslama, ikinji derejeli hapalanma, çalt zaýalanmak tizligi we köpüklenme wagty ...