head_bn_item

Önümler

 • XPJ530Bdefoamer

  XPJ530Bdefoamer

  Görnüşi : XPJ 530B Uzak möhletli antifoaming, himiki durnuklylyk, gowy ýylylyga garşylyk, oňat laýyklyk synplary Nebit buraw suwuklygy üçin defoamer ingrediýentler Üýtgedilen polimer kremniý polietilen, mineral ýag we dispersant häsiýetli 1. Bu önüm 200KG plastik deprek ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Salkyn we gurak ýerde saklansa, önüm iki ýyllap hereket eder.2. Bu önüm 200KG plastik baraban ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Önüm v ...
 • Iýmit we fermentasiýa boýunça XPJ201 Iýmit derejesi Pdms Defoamer

  Iýmit we fermentasiýa boýunça XPJ201 Iýmit derejesi Pdms Defoamer

  Önümiň beýany Milli ülňülere [gb30612-2014] laýyklykda, bu önüm dimetildihlorosilanyň we az mukdarda trimetilhlorosilanyň garyndysynyň gidrolizi bilen doly metilleşdirilen çyzykly siloksan polimerlerden ýasalýar.Polimimetilsiloksan zäherli we tagamsyz, fiziologiki taýdan inert we himiki durnuklylygy gowy.Gowy elektrik izolýasiýasy, howa garşylygy we gidrofobikligi bar we çyglylyga garşy, izolýasiýa, çygly ýerlerde gönüden-göni ulanylyp bilner ...
 • XPJ700 Polioksietilen polioksipropilen Pentaeritritol Ether

  XPJ700 Polioksietilen polioksipropilen Pentaeritritol Ether

  Önümiň tanyşdyrylyşy Fermentasiýa pudagynyň has ýokary prosess talaplary üçin döredilen howpsuz we bäsdeşlikli fermentasiýa defoameriniň täze görnüşi.Önüm ösümlik ýagyndan alynýan önümler bilen arassalanýar we gaýtadan işlenýär we poliker görnüşli defoamer bilen deňeşdirilende toksikologiki taýdan has ygtybarly we mikroorganizmleriň alyş-çalşyna täsir etmeýän aýratynlyklara eýe bolup, fermentasiýa prosesiniň öwrüliş tizligini ýeňilleşdirýär we ykdysady ýokarlanýar. ..
 • XPJ210 mineral flotasiýa defoamer

  XPJ210 mineral flotasiýa defoamer

  Önümiň beýany XPJ210, defoaming we antifoaming önümidir.Zaýalanýan önüm çalt dargamak, çalt zaýalanmak, köpük basyşyň uzak wagty we durnuksyz gatlak däl häsiýetlere eýedir.Önüm, esasan, metal magdany geýim pudagynda töhmet atmak üçin amatlydyr.Gowy ýylylyga garşylygy, durnukly himiki aýratynlyklary bar we ýokary gyrkymly iş şertlerinde gowy defoam täsirini saklap biler we mineral çykarmagyň hilini ýokarlandyryp biler.Bu pro ...
 • XPJ330 Carokary uglerodly alkogol emulsiýasynyň peseldiji serişdesi

  XPJ330 Carokary uglerodly alkogol emulsiýasynyň peseldiji serişdesi

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ330, patent tehnologiýamyz boýunça işlenip düzülen ýokary uglerod alkogol emulsiýasyny peseldýän serişdedir.Kagyz öndürmek prosesinde süýümdäki howany netijeli aýyryp biler.Howa köpürjiklerini aýyrmak täsiri 80-90% bolup, guradyjynyň girelgesindäki çyglylygyň 2-3% azalýar.30-45 at-da gowy işleýär;Tehnologiki şertleri gowulandyrmak, kagyz öndürmegiň tizligini ýokarlandyrmak we önümiň hilini ýokarlandyrmak peýdalydyr.Peýdaly ...
 • Pulplemek üçin XPJ130 Silikon rezin defoamer

  Pulplemek üçin XPJ130 Silikon rezin defoamer

  Önümiň beýany XPJ130, ýokary köpeltmek prosesi köpüklemek aýratynlyklary üçin döredilen ýokary täsirli silikon defoamerdir. XPJ130 suwda aňsatlyk bilen ereýär we köp dürli kislota we aşgar garşylygy bar, önüm diňe lignin we beýleki surfaktantlar sebäpli dörän köpügi çalt ýok edip bilmeýär. , şeýle hem suwsuzlandyrma prosesini çaltlaşdyryň we pulpa ýuwmagyň täsirini gowulandyryň, suwuň sarp edilişini we agardyjy himiki maddalaryň mukdaryny azaldyň, XPJ130 kremniniň galyndysyny öndürmeýär ...
 • XPJ170 Elektrik stansiýasynyň deňiz suwy defoamer

  XPJ170 Elektrik stansiýasynyň deňiz suwy defoamer

  Önümiň beýany XPJ170 elektrik stansiýasy deňiz suwlaryny defoamer, DC deňiz suwlaryny sowatmak ulgamyny zaýalamak we antifoam etmek üçin ýörite döredildi.Deňiz suwlaryny sowatmak ulgamlary deňiz hapalanmagynyň täsirini ýok etmek üçin oksidleýji biosidleri ulananda, köp sanly deňiz jandary öldürildi we olaryň organiki galyndylary deňiz suwunyň uly böleklerinde köp mukdarda köpük öndürdi.Bu köpükler adaty ýagdaýda aşa durnukly bolup, akymyň tizligine täsir edýär we hapalanýar ...
 • XPJ180 PVC Resin Defoamer

  XPJ180 PVC Resin Defoamer

  Önümiň beýany XPJ180, PVC öndürmek üçin döredilen silikon defoamerdir.PVC öndürmek üçin iň tygşytly defoamer.Bu önüm çalt zaýalanmak, az sarp etmek, ýokary temperatura garşylygy, gyrkma garşylygy, basyşa garşylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir.XPJ180 ýokary hilli PVC senagaty üçin iň täsirli önüm, sebäbi adaty defoameriň eremeginden soň akartmak we demulizasiýa etmek tehniki meselesini çözýär.Önüm ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/10