head_bn_item

Önümler

 • XPJ300 Silicon Polyether Ink Defoamer

  XPJ300 Silikon Polyether Ink Defoamer

  Önümiň beýany Bu önüm esasan suwa esaslanýan syýa zeper ýetirmek üçin niýetlenendir.Gowy eritme durnuklylygy we defoamer funksiýasyna eýedir we flexo çap etmek, agyrlyk güýji syýa, akril rezin emulsiýasy, rozin rezin, izopropil asetat we beýleki birleşdiriji suw esasly syýa üçin peýdalydyr.Filmiň emele gelmegine täsir etmeýär we kiçelmegi we balyk gözüniň pHenomenasyny öndürmez.XPJ300 suwdan ýasalan syýa, suwdan akril emulsiýa, suw boýagy, metal syýa, pla ...
 • XPJ830 Powdery Non-silicon Foaming Inhibitor

  XPJ830 Poroşok Silikon däl köpükli inhibitor

  Önümiň beýany Silikonyň artykmaçlyklary: Giňişleýin ulanmak, ownuk ýerüsti dartyş, gowy ýylylyk durnuklylygy, gowy himiki durnuklylyk, fiziologiki inersiýa, güýçli defoaming güýji Bu önüm poroşok ýa-da suw däl ulgamlar üçin döredilen ýörite organosilikon däl poroşok defoameridir.Önüm esasan dürli metal arassalaýyş işlerinde ýa-da güýçli kislotaly himiki ulgamlarda, nebit pudagynyň hapalanmagy, täze sement tozy gurluşyk materiallary, dokma baglaýjylary, senagat arassalaýyş ...
 • XPJ910 High Efficient Water-based Defoamer for Planting Lipid

  Lipid ekmek üçin XPJ910 ýokary täsirli suw esasly Defoamer

  Önümiň beýany XPJ910, ýokary netijelilik, çydamlylyk we laýyklyk nukdaýnazaryndan optimizasiýa edip, emulsiýa ýelimleri üçin ýörite işlenip düzülen 100% işjeň suwuk defoamerdir.Şeýle hem perde örtük programmalarynda täsirli bolandygy subut edildi.Esasy aýratynlyklary: 1: Giň gerimli spektr: XPJ910 emulsiýa basyşyna duýgur ýelim, boýag we syýa görnüşlerinde has gowy defoamasiýa täsir edýär.2: Gabat gelmek: XPJ910 gaty oňat gabat gelýär we transda ýagly gül we balyk gözüni öndürmez ...
 • XPJ920 Mineral Oil Emulsion Paint Defoamer

  XPJ920 mineral ýag emulsiýa boýag defoamer

  Önümiň beýany XPJ920 ýokary emulsiýaly suwuk defoamer, esasanam pes ýapyşykly pigmentsiz örtük ulgamy we emulsiýa polimerizasiýa prosesi üçin amatly.XPJ920 ulgamy öz içine alýan pigmentde çalt emulsifikasiýa defoamer hökmünde ulanylýar.Gowy çözülişi sebäpli, boýag önümçiliginiň islendik basgançagynda goşup bolýar;Suwly erginde ýa-da organiki erginçde dargap biler;Köpürjik emele gelmezligi üçin polimer emulsiýa sintezi prosesinde ulanylyp bilner;Gowy täsir edip biler ...
 • XPJ930 Advanced Thick Latex Paint Defoamer

  XPJ930 Advanced Galyň Lateks Boýag Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ930, kremniýsiz ýokary täsirli birleşme defoameridir.Stiren-akril lateks, etilen-akril lateks, arassa akril lateks, winil asetat lateks we ş.m. ýok etmek üçin amatlydyr.Çalt defoaming tizliginiň, çalt guratmagyň tizliginiň, az sarp edilmeginiň we gowy kömekçi film emele getirişiniň artykmaçlyklary bar.Suw esasly film ýeliminiň, ýokary derejeli emulsiýa boýagynyň, polimer ýeliminiň, himiki krahmalyň, poliwinil spirtiniň, ...
 • XPJ965 Modified Silicone Coatings Defoamer

  XPJ965 Üýtgedilen Silikon örtükleri Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ965, boýag çap etmek üçin syýa senagaty üçin ýörite işlenip düzülen suw esasly silikon defoamer we antifoamer serişdesidir.Önümde ýokary öndürijiligiň täsirli maddalary bar.Syýa esasly suw örtüklerini we köpügini netijeli dolandyryp biler;Gowy utgaşyklyk bilen, kemçilikleri öndürmek aňsat däl, ýalpyldawuklyga we aýdyňlyga täsir etmeýär, syýa / boýag tekizlemesini, çyglylygyny ýokarlandyryp, garşylygy we tekizligini gowulaşdyryp biler.XPJ965 defoamerinde alkil pHeno ýok ...
 • XPJ980 Silicone Defoamer for Polyurethane

  Poliuretan üçin XPJ980 Silikon Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ980, defoaming we köpüklere garşy funksiýalary bolan ajaýyp silikon defoamerdir.Önümçilikde we gurluşykda ýokary gaty we çözgütsiz epoksi örtükler we UV ýeňil bejeriş örtükleri bilen öndürilen köpürjikleri saklamak we ýok etmek üçin gowy täsir edýär.Epoksi pol örtüginde ýokary ýapyşykly, ýokary film galyňlygy, esasanam çözgütsiz we ýokary film galyňlygy bilen oňat päsgelçilik döredýär.Epoksi pol örtügi, ýelim önümçiliginde giňden ulanylýar ...