head_bn_item

Önümler

 • XPJ500 High Content Silicone Defoamer

  XPJ500 Contokary mazmunly silikon defoamer

  Önümiň beýany XPJ500, suw esasly ulgamlar üçin döredilen ýokary mazmunly, ýokary öndürijilikli silikon defoamer serişdesidir.Suw esasly emulsiýa, ajaýyp durnuklylyk we göni suw bilen garylsa, akartma ýagyny öndürmez, şonuň üçin ulanmak gaty ýönekeý.Önümiň sarp edilişi az we defoaming tizligi has çalt.Şeýle hem, antifoamingiň täsiri has aýdyňdyr.Dürli amaly şertlerde (PH4-12), agent antifoaming we defoaming roluny oýnap biler....
 • XPJ200 Silicone Defoamer for chemical industry

  Himiýa senagaty üçin XPJ200 Silikon Defoamer

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bu önüm himiýa senagatynyň suw pHase ulgamynyň zaýalanmagy üçin ýörite döredildi.Az dozada, gowy defoamirleme, giň kislota we aşgar garşylyk diapazony, giň temperatura diapazony, durnuklylygy we agardyjy ýag öndürmezligi ýaly artykmaçlyklary bar, şonuň üçin defoameriň häsiýetlerine täsir etmez.Aralyk reaksiýada, nebiti gaýtadan işleýän zawodyň kükürdi, poliester egirme, ýüň ýuwmak, lateks zaýalanmak, aşgar ýuwmak ...
 • XPJ284 Universal Silicone Defoamer

  XPJ284 Univershliumumy Silikon Defoamer

  Önümiň beýany Bu önüm giň spektrli silikon defoamerdir.Iň irki import edilen defoamer hökmünde ýokary durnuklylyk we giň ulanylyş bilen çalt defoamirlemek, uzak wagtlap defoam etmek we birmeňzeş suwuk pHase aýratynlyklaryna eýe.Pestisid emulsiýasynda, nebit ýatagyndaky buraw suwuklygy, emulsirlenen aspHalt, magnit tozy barlamak, ýuwmak distilýasiýasy, emulsiýa polimerizasiýasy, himiki arassalamak, kagyz öndürmek, dokma ululygy, mineral flotasiýa, sabyn manufak ...