head_bn_item

Önümler

 • XPJ 7600

  XPJ 7600

  Önümiň tanyşdyrylyşy XPJ903, dartyş medeniýeti üçin ýörite ygtybarly silikon defoamerdir.Düwürtik medeniýeti bio-fermentasiýanyň iň möhüm bölegidir.Ştamlaryň ýokary dykyzlygy we ortaça baý iýmitler sebäpli çynlakaý köpük öndüriler.Ştamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin polieter defoamerler ulanylmaýar we esasan soýa ýagy defoamerleri ulanylýar.Şeýle-de bolsa, soýa ýagynyň pes netijeliligi we ýapyşyklygy bakteriýalaryň hapalanmagynyň gizlin kynçylyklaryna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler ...
 • XPJ530Bdefoamer

  XPJ530Bdefoamer

  Görnüşi : XPJ 530B Uzak möhletli antifoaming, himiki durnuklylyk, gowy ýylylyga garşylyk, oňat laýyklyk synplary Nebit buraw suwuklygy üçin defoamer ingrediýentler Üýtgedilen polimer kremniý polietilen, mineral ýag we dispersant häsiýetli 1. Bu önüm 200KG plastik deprek ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Salkyn we gurak ýerde saklansa, önüm iki ýyllap hereket eder.2. Bu önüm 200KG plastik baraban ýa-da 1000KG IBC gapda gaplanýar.Önüm v ...
 • Gurluşyk materiallary senagat defoaming serişdesi

  Gurluşyk materiallary senagat defoaming serişdesi

  silikon defoamer sl süýümli deerasiýa üçin defoamer sl süýümli deerasiýa üçin antifoam

 • XPJ8350

  XPJ8350

  antifoam dokma kömekçileriüçin defoamer antifoam dokmadokma üçin defoamer

 • XPJ770 Polioksietilen polipropilen oksidi pentaertritol efir

  XPJ770 Polioksietilen polipropilen oksidi pentaertritol efir

  Aýratynlyk 1. Glutamik kislotany, hamyrmany, ferment taýýarlamagy, inozin, limon kislotasyny we beýleki fermentasiýa amallaryny zaýalamak üçin ýörite döredildi.2. Bu önüm, durnukly köpügi basmak ukyby bilen köpügi çalt ýok edip biler.Önümiň ulanylyşy 1. Glutamik kislotany, hamyrmany, ferment taýýarlamagy, inozin, limon kislotasyny we beýleki fermentasiýa amallaryny zaýalamak üçin ulanylyp bilner.2. Şeýle hem sous we sirke demi ýaly köp iýmit önümçiligini zaýalamakda ulanylýar ...
 • Iýmit we fermentasiýa boýunça XPJ201 Iýmit derejesi Pdms Defoamer

  Iýmit we fermentasiýa boýunça XPJ201 Iýmit derejesi Pdms Defoamer

  Önümiň beýany Milli ülňülere [gb30612-2014] laýyklykda, bu önüm dimetildihlorosilanyň we az mukdarda trimetilhlorosilanyň garyndysynyň gidrolizi bilen doly metilleşdirilen çyzykly siloksan polimerlerden ýasalýar.Polimimetilsiloksan zäherli we tagamsyz, fiziologiki taýdan inert we himiki durnuklylygy gowy.Gowy elektrik izolýasiýasy, howa garşylygy we gidrofobikligi bar we çyglylyga garşy, izolýasiýa, çygly ýerlerde gönüden-göni ulanylyp bilner ...
 • XPJ G11CL

  XPJ G11CL

  çin örtük defoamer, ýagly defoamer, ýokary durnuklylyk

 • XPJ G11C

  XPJ G11C

  çin örtük defoamer, ýagly defoamer, ýokary durnuklylyk

123456Indiki>>> Sahypa 1/11